4 ขั้นตอน วิธีติดตั้งรั้วที่ง่ายที่สุด

ติดตั้งรั้ว

ขั้นตอนที่1 ขุดหลุมเทปูตั้งเสาให้แข็งแรง โดยเฉพาะ ต้นแรก/ต้นสุดท้าย ต้องแข็งแรงและมีตัวค้ำยันระยะห่างของเสาย่อย 4 – 5 เมตร ระยะห่างของเสาหลัก (มีตัวค้ำยัน) 50-70 เมตร

ติดตั้งรั้ว

ขั้นตอนที่2
คลี่ตาข่ายออกจากม้วน  แล้วผูกปลายตาข่ายติดกับเสาต้นแรก แล้วกางยาวไปจนถึงคุณต้นสุดท้าย

ติดตั้งรั้ว

ขั้นตอนที่3
ดึงตาข่ายให้ตึง โดยใช้รอกสลิงมือโยก หรือเครื่องทุนแรงอื่นๆ ก่อนที่จะผูกกับเสาต้นสุดท้ายให้แน่น เพื่อ

ติดตั้งรั้ว

ขั้นตอนที่4
ผูกตาข่ายติดกับเสาย่อยทุกต้น โดยใช้ลวดผูกให้แน่น

 

สอบถาม “รั้วเกษตร”

รั้วตาข่าย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงทาง Line :  @ruakaset

โทรศัพท์มือถือ 062-349-2245
สำนักงานโทร. 02-634-9981 Fax.02-634-7246
อีเมล: pornchai@sylergroup.com

177/1 ชั้น 21/2 อาคารบางกอกสหประกันภัย, ถนนสุรวงศ์,
บางรัก, สุริยวงศ์, กรุงเทพ 10500